de Trust Technique

Ik werk als Trust Technique Practitioner en bied professionele Trust Technique consulten aan aan mensen met een hulpvraag over ongewenst of onbegrepen gedrag bij hun dier. Probleemgedrag, zoals bijvoorbeeld stress, agressie, verlatingsangst, overmatig blaffen of bijten kent altijd een oorzaak. Pijn, stress in het gezin, trauma, een drukke omgeving of het verleden van het dier zijn voorbeelden van zulke oorzaken. De enige manier voor een dier om zich te kunnen uiten is door gedrag. Wanneer een dier ongewenst gedrag vertoont, komt dat omdat het ergens op reageert. Op die momenten heeft het dier een verhoogde denkactiviteit en ervaart het psychisch en fysiek veel onrust.

De Trust Technique erkent dat mens en dier gevoelens met elkaar delen. Ofwel het dier reageert op een mens dat een trauma of stress ervaart, ofwel de mens reageert op het dier dat een trauma, pijn, of ander onbehagen ervaart. Als derde optie kunnen mens en dier ook op elkaar reageren vanuit een gemeenschappelijke deler, waarbij beiden (soms onbewust) een soortgelijke negatieve ervaring uit het verleden met elkaar delen. De kunst is nu om de negatieve cirkel van op elkaar reageren te doorbreken.

Wil je meer weten over de Trust Technique? Bekijk dan hun website, daar vind je ook een gratis introductie videoserie. Deze video is zeker de moeite waard ter voorbereiding wanneer je een consult wilt afspreken!
Naar de website van Trust Technique
"It only takes one to make a change"
En die cirkel op zachte wijze doorbreken, dat is wat de Trust Technique doet. Het leert je om een rustige omgeving te creëren vanuit jou zelf, door je denkniveau te verlagen. De Trust Technique is een vorm van mindfulness, een vorm van meditatie. De rust die je creërt door in het hier en nu te zijn, deel je met je dier. Wanneer een van jullie beiden kalm wordt, zal de ander daar op reageren, het dier leert dat het met rust kan reageren. Vanuit die ontspanning geef je het dier de ruimte om mentale en/of fysieke problemen los te laten.

In de kalmte die je samen deelt ontstaat er ruimte om zonder oordeel naar elkaar te luisteren, doordat je je eigen denken tot rust brengt. Het dier zal zich gehoord voelen en er zal een diepere vertrouwensband ontstaan tussen jullie beiden. Vanuit het gegroeide vertrouwen kan worden samengewerkt aan het overkomen van voor jullie lastige situaties of probleemsituaties.
De Trust Technique werkt met alle dieren; honden, katten, paarden, vogels, grote dieren, kleine dieren en zelfs met wilde dieren. Doordat je elkaar met de Trust Technique niet hoeft aan te raken, is het ook een hele mooie methode om veilig te kunnen werken met angstige of agressieve dieren.

De Trust Technique werkt niet alleen van mensen op dieren, maar ook voor de mens zelf.​ Wanneer je met deze methode je denkactiviteit verlaagt, je geest tot rust brengt, zul je lastige situaties in het dagelijks leven meer vanuit kalmte gaan ervaren. Door de Trust Technique met regelmaat samen met je dier te beoefenen, zul je voordelen ervaren die gelijk zijn aan die van regelmatig mediteren!

Hoe verloopt een sessie?


Bovenstaande is in een notendop wat de Trust Technique inhoudt en wat het kan betekenen voor jullie. Een sessie zal bij voorkeur plaatsvinden daar waar het dier het meest op zijn gemak is en dat is in de meeste gevallen bij het dier thuis. Soms kunnen er ook factoren in de leefomgeving van het dier zijn die (mede) veroorzaker zijn van het gedrag van het dier en die onbedoeld onopgemerkt zijn gebleven, ook hier zal ik naar kijken.

Voorafgaand aan de sessie zal ik telefonisch contact opnemen om een zo goed mogelijk beeld van jouw dier te krijgen en om een inschatting te maken of de sessie gepast en effectief zal zijn. Het consult zelf zal ongeveer anderhalf uur duren. In deze tijd zal ik meer over de Trust Technique vertellen, een demonstratie geven samen met jouw dier en uiteindelijk jou de techniek aanleren, waarbij ik je begeleid terwijl jij zelf met je dier de Trust Technique uitvoert.

De basis van de Trust Technique is gemakkelijk te leren en eenmaal geleerd kun je het bij al je dieren toepassen. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er meer begeleiding nodig is dan deze eerste sessie. Na de sessie kijken we hier samen naar.

Mocht je in de periode na het consult ergens tegen aan lopen bij het zelf toepassen van de Trust Technique, of nog vragen hebben met betrekking tot het consult of de Trust Technique in het algemeen, blijf ik bereikbaar voor je.
Neem contact op
Copyright 2023 Hanneke Veldstra
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram